När jag säger att jag är Kristdemokrat är det många som tror att jag är emot homosexuellas rättigheter till att gifta sig och adoptera mm. Men så är inte fallet. Att diskriminera en människa bara för sin sexuella läggning går emot vår ideologi. Man kan läsa följande ur kristdemokraternas politiska program:

”Alla har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Utifrån vår människosyn vill vi värna alla människors liv, frihet och värdighet. Vi vill solidarisera oss med de svaga och förtryckta, exempelvis hbt-personer som blir utsatta för missaktning, våld och diskriminering. Alla uttalanden som på något sätt kränker hbt-personers människovärde rimmar illa med vår ideologi.”

För mig som kristdemokrat är det självklart att varje människa har rätt att älska vem han eller hon vill. Kärleken ska inte motarbetas utan kärleken ska alltid värnas. Därför fortsätter jag min kamp inom mitt parti för homosexuellas rättigheter!

”Alla har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning.”

Annonser