20130929-211508.jpg

Nu är jag hemma efter ett väldigt roligt, inspirerande och lärorikt Riksting i Karlstad. För mig som ny medlem i partiet har denna helg betytt mycket. Jag har lärt känna många nya vänner. Att under fyra dagar få prata politik, sitta med utskottsarbete, träffa kristdemokrater från hela Sverige, höra inlägg från kristdemokrater från andra länder i världen, lyssna på debatter och själv få gå upp i talarstolen och debattera är nog det roligaste som finns. Jag har blivit varmt välkomnad in i partiet av väldigt många under denna helg, jag känner mig stolt över att vara en del av det kristdemokratiska partiet.

20130929-211728.jpg

Göran Hägglund, vår partiordförande, höll ett inspirerande och förvånande nog väldigt ideologiskt tal under rikstinget. Han försvarade religionsfriheten, yttrandefriheten. Familjen, barngruppernas storlek i förskolan och sjukvården som är några av våra hjärtefrågor talade han mycket om. Det blev även ett spännande utspel om att förstatliga sjukvården. Det tror jag kan vara bra i många avseenden, bland annat för att säkerställa en jämlik vård över hela landet. Men hur och hur mycket av vården som ska förstatligas måste utredas vidare.

”Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnar efter”

20130929-211802.jpg

Jag var uppe i talarstolen två gånger under rikstinget. Först talade jag under ideologiavsnittet och andra gången om en motion gällande hedersvåld. Motionären ville att vi skulle ha en egen lag som berör hedersvåld. Detta tycker jag är väldigt viktigt. En sådan lag skulle göra det lättare att döma i dessa mål. Tyvärr avslogs motionen.

20130929-211843.jpg

Madeleine Rosenkvist i talarstolen. Här talar Madeleine om en motion för elevers rätt att överklaga betyg. Det blev en spännande debatt kring ämnet. Och något vi från Kalmardelegationen är väldigt glada för är att det blev bifall till motionen. Vilket Madeleine yrkade på i sitt anförande.

20130929-212001.jpg

Jimmy Loord, Nybro, var även han uppe i talarstolen under ideologiavsnittet men även senare under avsnittet för motioner gällande familjepolitiken. Han är en väldigt god talare. Jimmy börjar nu under nästa vecka sina nya uppdrag i landstinget för Kristdemokraterna.

20130929-212024.jpg

Anders Andersson, vår riksdagsman från länet. Anders var bland annat uppe och talade i frågan om betald specialistutbildning för sjuksköterskor, vilket även Gudrun Brunegård gjorde. Gudrun är en av motionärerna till motionen. Jag är väldigt glad över att rikstinget biföll denna motion. Bristen på Specialistsjuksköterskor är stor. Det tar ungefär 19 år att tjäna tillbaka kostnaderna för specialistutbildningen, ett av alla argument till varför det är så viktigt att man ska betala specialistutbildningen. Om tio – femton år kommer bristen på specialistsjuksköterskor vara så stor att det kommer vara samhällsfarligt. Specialistsjukvården kommer inte kunna upprätthållas. Kristdemokraterna gjorde en tydlig markering då vi biföll denna motion, vi tar ansvar för hela Sverige.

20130929-212106.jpg
Alf Svensson och Lars Adaktusson

20130929-212123.jpg

En väldigt rörd Alf Svensson blev vald till vår hedersordförande.

20130929-212145.jpg

Vi fick även många internationella besök från kristdemokrater från Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Vitryssland och Kuba. Och just besöket från Kuba var det som berörde mest. Det var Ofelia Acevedo Maura som kom och besökte oss. Hon är fru till den, av den kubanska staten, mördade Oswaldo Paya Sardinas. Oswaldo startade det kubanska kristdemokratiska partiet MCL och var fram till sin död 2012 dess partiordförande. Ofelias tal berörde. Hon talade om sådant som i Sverige är självklart så som yttrandefrihet och religionsfrihet. Ett starkt tal från en stark kvinna.

20130929-212334.jpg

Kalmardelegationen under rikstingsdebatten.

20130929-212456.jpg

Rikstinget avslutades igår med en fest. Här blir Göran Hägglund intervjuad av Björn Starrin och Johan Andersson, de har medverkat i filmer som Smala Sussie och Bröllopsfotografen.

20130929-212530.jpg

Barn- och Äldreminister Maria Larsson kom fram under festen och hälsade mig välkommen till partiet. Jag tog självklart tillfället i akt till att bjuda upp henne till en bugg.

20130929-212557.jpg

Annonser