hurfarvaraungaihop_580x200px

 

 

 

 

 

Kristdemokraterna har, som inget annat parti, familjen i fokus och arbetar för att vi ska få ett familjevänligare samhällsklimat. Vi vill göra Sverige till världens bästa land att växa upp i!

Att ta klivet in i vuxenvärlden är inte alltid så enkelt. Drömmar möter verklighetens krav och förutsättningar. För att få en så bra start som möjligt är det viktigt att känna att man bidrar, är behövd och får stöd från omgivningen. För att skapa bästa möjliga förutsättningar att stå på egna ben, vill vi erbjuda unga bra utbildning, fler vägar in i arbetslivet och en möjlighetatt flytta hemifrån.

Grunden för vuxenlivet läggs tidigt och därför måste skolan både förmedla kunskap för hela livet och hjälpa till att stärka ungas självkänsla med tro på de egna möjligheterna. Vi vill helt enkelt göra det lättare för unga att bli vuxna.

Vi har flera förslag som ska underlätta för våra unga att få ihop vardagen: Här är fyra av dem:

Sänk trösklarna till ett första jobb

Fyra av fem jobb skapas av små företag. För att stärka deras möjlighet att anställa unga, vill vi införa en ny lärlingsanställningsform, förenkla reglerna och sänka företagarnas kostnader för sjukfrånvaro. Det gör det lättare för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Tvåårig yrkesförberedande utbildning

Vi vill förbättra yrkesutbildningarna och införa ett tvåårigt yrkesförberedande gymnasieprogram med mer praktik och starkare koppling till företag. Ett tredje år kan läsas in i efterhand.

Förbättra ekonomin för studenter

För att Sverige ska stå sig i den internationella konkurrensen behövs bra villkor för att studera vidare. Därför vill vi avskaffa inkomsttaket som begränsar studiebidraget om man arbetar vid sidan av studierna. Att arbeta extra kan vara ett sätt att hålla nere lånekostnaden eller att få in en fot på arbetsmarknaden.

Fler studentbostäder

Behovet av studentbostäder är stort. Därför måste vi förenkla regelverket för både planering och byggande av bostäder, som unga dessutom har råd med, även i våra storstäder. Vi vill också att universitet och högskolor ska få erbjuda studentboende, införa ett avdragsgillt bosparande för unga mellan 18–34 år, samt höja schablonavdraget för privat uthyrning.

Annonser