Hedersrelaterat brott utgör grova kränkningar av mänskliga rättigheter och brott mot internationell lagstiftning (FN:s kvinnokonvention). Förekomsten av dessa brott hamnar utanför brottsstatistiken och mörkertalet är stort. Enligt Brottsförebyggande Rådet görs 300 anmälningar till polisen i detta ärende per år.
Idag finns tyvärr ingen lagstiftning om hedersbrott vilket innebär att brottsoffer, som oftast är kvinnor men även män och HBTQ-personer, inte får en rättvis prövning men inte heller upprättelse.
En lagstiftning om hedersbrott skulle vara en tydlig markering från samhället att detta inte är acceptabelt, det skulle underlätta polisens arbete samt ha en förebyggande konsekvens genom en avskräckande effekt. Denna uppfattning delas av advokatbyrån Elisabeth Massi Fritz och riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF) som är specialiserade på hedersbrott.

Med anledning av detta anser jag:

Att en lagstiftning införs som särreglerar hedersbrott i brottsbalken

Annonser