Att få ett svenskt medborgarskap är något stort. Medborgarskapet är ett förtroende vi ger människor och detta förtroende bör bäras med stolthet och värnas. Att Sverige har en generös invandringspolitik är något jag som Kristdemokrat är mycket stolt över, jag är stolt över att vara svensk och att jag bor i ett öppet, fritt och tolerant mångkulturellt samhälle.
Men vad händer med det öppna, fria och toleranta när någon utsätter mig för brott? Misshandel, inbrott eller annan kränkning? Då inskränks min frihet. Det öppna samhälle vi lever i blir något mer slutet. Vi har idag i Sverige lagar och regler som ska följas, görs inte detta ska detta få kännbara konsekvenser.
Att ge en människa ett svenskt medborgarskap är från samhället ett stort förtroende, med detta förtroende kommer stor frihet, men med stor frihet kommer också stort ansvar. Därmed tycker jag att vi bör uppvärdera medborgarskapet genom att införa en prövotid. Detta innebär att du har ditt medborgarskap på prov, under t.ex. 5 år. Om grov brottslighet begås under prövotiden kommer medborgaskapet att dras tillbaka och utvisning ske som påföljd. I detta fall bör grov brottslighet anses vara brott där påföljden är 6 månaders fängelse eller mer. Vid sådan brottslighet har det givna förtroendet brutits och myndigheter skall kunna dra tillbaka medborgarskapet. Efter dessa 5 års prövotid kommer medborgarskapet tilldelas permanent och personen blir fullt ut svensk medborgare.
Motionens intention är inte att på något sätt inskränka personers rättigheter under prövotiden, personen skall omfattas av samma rättigheter och skyldigheter som en fullt ut svensk medborgare.

Med hänsyn till ovanstående föreslår jag:
Att en prövotid på 5 år införs för svenskt medborgarskap där medborgarskapet kan dras tillbaka under denna prövotid om personen begår brott där påföljden är 6 månaders fängelse eller mer.

Eric Dicksson
Kalmar den 15 januari 2015

Annonser