Igår hade Kristdemokraterna i Kalmar årsmöte. Årsmötet gav mig det stora förtroendet att få bli ordförande. Jag är tacksam för förtroendet, det ska bli spännande med ett nytt uppdrag inom partiet i denna spännande tid. Årsmötet gav även Margreth Johansson förtroendet till att bli vice ordförande. Inbjuden gäst för kvällen var Kristdemokraternas yngste riksdagsledamot, Andreas Carlsson.

Partiet står inför en spännande tid. Att få möjligheten till ett nytt spännande uppdrag inom partiet nu i denna avgörande tid för partiet känns väldigt roligt men också lite nervöst. Valrörelsen 2018 har redan börjat och vi kristdemokrater måste bättre förklara för människor varför just Kristdemokraterna är deras parti. Partiet har svårt att nå ut i vissa frågor och här måste vi bli bättre på att förklara vår politik, exempel på sådana områden är miljö, jämställdhet men också typiskt konservativa hjärtefrågor som rättspolitiken.
Vår partiledare har precis valt att kliva åt sidan och vi ska välja ny partiledare men också helt ny partistyrelse. Partiet har nu chans att inta en ny riktning, ska vi hålla oss i Hägglunds fåra eller ska vi vika av åt höger/vänster? Kristdemokraterna är ett värdeorienterat parti. Ideologi och värderingar har alltid varit viktigt för oss och detta får vi inte glömma i dessa tider. En ny partiledare handlar inte bara om just en ny partiledare utan även vilken inriktning vårt parti ska ta. Jag har min självklara partiledarkandidat klar för mig, men väljer att lyssna in Kalmars medlemmar först.
Under årsmötet lämnade jag in tre motioner. Partiet kommer under hösten ha ett riksting. Till rikstinget kan vi medlemmar lämna in motioner som, om rikstinget så beslutar, blir Kristdemokraternas politik. Detta är mina bidrag till Rikstinget:

Inför en lagstiftning om hedersbrott!
I Sverige drabbas årligen tusentals barn och ungdomar av hedersrelaterat våld och förtryck. En rapport från Stockholms stad visar att en av tio flickor i Stockholm lever med hedersrelaterat förtryck i hemmet. Det framgår att 18 procent av flickorna och 13 procent av pojkarna i undersökningen till exempel har inskränkningar när det gäller det framtida valet av äktenskapspartner. Samtidigt är mörkertalet stort. Idag finns tyvärr ingen lagstiftning om hedersbrott vilket innebär att brottsoffer, som oftast är kvinnor men även män och HBTQ-personer, inte får en rättvis prövning men inte heller upprättelse.
Läs mer om motionen här – Lagstiftning om hedersbrott

Medborgarskapet – införande av prövotid
Att ge en människa ett svenskt medborgarskap är från samhället ett stort förtroende, med detta förtroende kommer stor frihet, men med stor frihet kommer också stort ansvar. Därmed tycker jag att vi bör uppvärdera medborgarskapet genom att införa en prövotid. Detta innebär att du har ditt medborgarskap på prov, under t.ex. 5 år. Om grov brottslighet begås under prövotiden kommer medborgaskapet att dras tillbaka och utvisning ske som påföljd. I detta fall bör grov brottslighet anses vara brott där påföljden är 6 månaders fängelse eller mer. Vid sådan brottslighet har det givna förtroendet brutits och myndigheter skall kunna dra tillbaka medborgarskapet. Efter dessa 5 års prövotid kommer medborgarskapet tilldelas permanent och personen blir fullt ut svensk medborgare.
Läs mer om motionen här – Medborgarskapet – införande av prövotid

Värnskatten – den tillfälliga skatten
Värnskatten infördes 1995, en åtgärd för att rädda de offentliga finanserna. Skatten var tänkt att vara en tillfällig skatt men har kommit att bli permanent. Skatten ger relativt liten intäkt men har en kraftigt negativ verkan på hur mycket folk väljer att arbeta. Att utbilda sig eller att jobba mycket skall inte straffa sig, det måste löna sig.

Annonser