Etiketter

,

Att vara Sjuksköterska och landstingspolitiker har sina fördelar men är samtidigt något som kan dela mig. Politikens vardag innefattar att prioritera och fördela inom en viss budgetram. Att i detta finna balansen mellan Sjuksköterska och politiker är inte lätt när jag ser hur mina kollegor har det på sitt arbete och hur patienterna drabbas av detta. Samtidigt tror jag inte att min delade roll som Sjuksköterska och politiker enbart är splittrande för mig utan den ställer även till det för landstingets politiska majoritet. Det finns nu helt plötsligt en politiker med insikt om sjukvårdens vardag, som inte tillhör majoriteten.

Den 4 Juli skrev jag en debattartikel om personalsituationen inom sjukvården i Kalmar och om hur jag vill förbättra den. Vi ser hur sjuktalen ökar och då måste vi politiker reagera och agera. Det bästa för sjukvården är en välmående, stabil personalgrupp där erfarenheter byts mellan van och ny personal i det vardagliga arbetet. Tyvärr ser vi att den höga belastningen på vissa avdelningar gjort att personalgruppen består av relativt ny personal på grund av sjukskrivning och uppsägning. Jag vill inte måla upp en skräckbild av sjukvården. Tvärt om är det en fantastisk sjukvård som bedrivs med gott engagemang men många gånger på grund av osjälviskt handlande från personalen.

I min debattartikel efterfrågade jag, till att börja med, några enkla åtgärder för att förbättra personalens situation. I min egen fantasi inbillade jag mig att Anders Henriksson (S), Lena Segerberg (S), Linda Fleetwood (V) och Jessica Rydell (MP) skulle svara, ta till sig min erfarenhet och då agera som politiker. Jag kunde inte haft mer fel. Jag får helt enkelt inse att mina dubbla roller, som Sjuksköterska och politiker, inte enbart kan besvära mig själv utan även majoritetens politiker.

Mina åtgärder innefattar rent av ett ökat antal av alla personalgrupper, precis det som IVO (inspektionen för vård och omsorg) efterfrågade. Jag skrev ”Alla ska kunna ta lunch, ingen ska behöva jobba dubbelpass, läkare ska alltid ha en bakjour, alla avdelningar bör ha en undersköterska nattetid.”. Sedan tidigare har jag även efterfrågat ett blocköverskridande samtal i just frågan kring personalsituation då frågan är så viktig och akut.

Landstingsmajoriteten berättar idag i tidningen om sina satsningar på sjukvården i länet. Kostnaderna för inhyrd personal skall halveras, från 100 miljoner till 50 miljoner. Jag tycker det är bra att majoriteten landat i att en lösning på problemet är att ge nyanställd personal tillsvidareanställning med heltidstjänster, det tror jag lockar många. Dock är det som så att en tillsvidaretjänst är inte det första du får på sjukhuset, utan du erbjuds ett långt vikariat med låg tjänstgöringsgrad.

Jag tror snarare att vi har en tid väntande med ökade kostnader för inhyrd personal. För att minska den kostnaden gäller det inte bara att den enskilde anställde får bättre lön och heltid. Arbetsmiljön är en helhet där en Sjuksköterska är lika beroende av att läkaren och undersköterskan känner att deras arbetsdag går ihop som sin egen. Vård är ett teamarbete där allas arbete integreras i varandra och påverkas av varandra. Därför måste en helhetsöversyn göras.

  • Anställningarna måste ses över. Kan personal med vikariat få tillsvidareanställningar med önskad tjänstgöringsgrad?
  • Är personaltätheten tillräcklig? Kan alla ta sina raster, lunch/middag? Hur mycket övertid jobbar personalen?
  • Hur ser jourverksamheten ut för läkarna? Har alla tillgång till bakjour mm?

Idag hoppar många i personalen över sina raster och kommer inte hem i tid pga hög arbetsbelastning. Många nyutexaminerade har vikariat med låg tjänstgöringsgrad. Det är också viktigt att se över behovet av bakjourer även för de mest erfarna läkarna. Sjukvårdens bemanning är en av framtidens svåra utmaningar, klarar vi inte den klarar vi inte vården.

Har vi tur vaknar politikerna på Strömgatan, men mina förhoppningar är inte allt för stora.

 

Eric Dicksson

Landstingspolitiker för Kristdemokraterna

Ordförande Kristdemokraterna Kalmar

 

Annonser