Gratis parkering vid länets sjukhus.

Idag skriver jag och Madeleine Rosenqvist i Östan/Nyheterna om att Kristdemokraterna i Kalmar Län vill ha gratis parkering vid länets alla tre sjukhus.

1493258_10152268066116343_448059452_n

Gratis parkering vid länets sjukhus!

Vi kristdemokrater vill ha fri parkering vid länets alla tre sjukhus. På senare tid har det uppstått en livlig diskussion om parkeringsmöjligheterna i anslutning till sjukhusen. Landstingets inriktning är att allt fler persontransporter ska ske med kollektivtrafik. Det är en god ambition, men behöver verkställas med sans. Fungerar kollektivtrafiken väl minskar såklart trycket på parkeringsplatser men i dag har inte alla möjlighet att ta sig till sjukhuset med kollektivtrafik.
Men det är inte rimligt att ifrågasätta vuxna människors beslut angående vilket man bedömer som det bästa sättet att ta sig till sjukhuset. Den senaste tidens kaos visar på ett behov av att förbättra och förenkla för alla som av något skäl väljer att ta bilen till sjukhuset. Om du idag ska besöka något av länets tre olika sjukhus och är i behov av en bilparkering är tillgången till gratisparkeringar dålig. De få platser som finns ligger långt ifrån sjukhuset eller utanför sjukhusområdet. Att besöka sjukhuset vid ett tillfälle under några timmar kanske inte utgör någon större kostnad medan för den som regelbundet behöver besöka sjukhuset kommer det i längden att medföra en större summa pengar. De personer som är inne på sjukhuset och besöker en anhörig eller är på eget sjukvårdsbesök ska inte behöva känna sig stressade över att parkeringstiden håller på att ta slut och bli oroliga över att få dyra parkeringsböter. Man ska i lugn och ro kunna finnas närvarande hos en anhörig eller koncentrera sig på den behandling som man ska få.
Därför anser vi kristdemokrater att det ska vara gratis parkering vid länets alla tre sjukhus.

 

Eric Dicksson (Kd) och Madeleine Rosenqvist (Kd)

Kandidater till Landstingsvalet

Annonser

Hur får våra unga ihop det?

hurfarvaraungaihop_580x200px

 

 

 

 

 

Kristdemokraterna har, som inget annat parti, familjen i fokus och arbetar för att vi ska få ett familjevänligare samhällsklimat. Vi vill göra Sverige till världens bästa land att växa upp i!

Att ta klivet in i vuxenvärlden är inte alltid så enkelt. Drömmar möter verklighetens krav och förutsättningar. För att få en så bra start som möjligt är det viktigt att känna att man bidrar, är behövd och får stöd från omgivningen. För att skapa bästa möjliga förutsättningar att stå på egna ben, vill vi erbjuda unga bra utbildning, fler vägar in i arbetslivet och en möjlighetatt flytta hemifrån.

Grunden för vuxenlivet läggs tidigt och därför måste skolan både förmedla kunskap för hela livet och hjälpa till att stärka ungas självkänsla med tro på de egna möjligheterna. Vi vill helt enkelt göra det lättare för unga att bli vuxna.

Vi har flera förslag som ska underlätta för våra unga att få ihop vardagen: Här är fyra av dem:

Sänk trösklarna till ett första jobb

Fyra av fem jobb skapas av små företag. För att stärka deras möjlighet att anställa unga, vill vi införa en ny lärlingsanställningsform, förenkla reglerna och sänka företagarnas kostnader för sjukfrånvaro. Det gör det lättare för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Tvåårig yrkesförberedande utbildning

Vi vill förbättra yrkesutbildningarna och införa ett tvåårigt yrkesförberedande gymnasieprogram med mer praktik och starkare koppling till företag. Ett tredje år kan läsas in i efterhand.

Förbättra ekonomin för studenter

För att Sverige ska stå sig i den internationella konkurrensen behövs bra villkor för att studera vidare. Därför vill vi avskaffa inkomsttaket som begränsar studiebidraget om man arbetar vid sidan av studierna. Att arbeta extra kan vara ett sätt att hålla nere lånekostnaden eller att få in en fot på arbetsmarknaden.

Fler studentbostäder

Behovet av studentbostäder är stort. Därför måste vi förenkla regelverket för både planering och byggande av bostäder, som unga dessutom har råd med, även i våra storstäder. Vi vill också att universitet och högskolor ska få erbjuda studentboende, införa ett avdragsgillt bosparande för unga mellan 18–34 år, samt höja schablonavdraget för privat uthyrning.

En seger för valfriheten

Under kvällens kommunfullmäktige togs beslut om en utökning av vårdnadsbidraget. Förslaget till beslut var att förlänga möjligheten att nyttja vårdnadsbidraget tills dess att barnet fyller tre år (tidigare två år). Förslaget kommer från ett inskickat medborgarförslag. Fullmäktige beslutade efter votering att bifalla förslaget.

Två av socialdemokraterna som gick upp i talarstolen talade om hur mycket de tycker om valfrihet för att direkt efter yrka avslag till ökad valfrihet för föräldrarna. Socialdemokraterna vill ta makten från föräldrarna och flytta den till politikerna och staten.

Under mitt inlägg i debatten valde jag att citera Margaret Thatcher:

”Socialister skriker ”makten åt folket” och höjer sin knutna näve när de säger det. Vi vet alla vad de egentligen menar – makten över folket, makten åt staten.”

Kristdemokratisk politik för fler i arbete

Kristdemokraterna vill:

– Ta bort företagens ansvar för andra sjuk- löneveckan och förstärka högkostnadsskyddet – Sänka arbetsgivaravgifterna med tio procentenheter upp till en lönesumma om högst 300 000 kronor per helårsanställd eller högst 3 miljoner kronor för ett företag med fler än tio anställda.

– Minska regelkrånglet och inrikta regelförenklingsarbetet på företagarnas vardagliga behov.

– Fördubbla provanställningstiden från sex till tolv månader. Reformen skulle uppmuntra till tidigare anställningar och underlätta anställning av långtidssjukskrivna, i rädsla över att den anställde kommer att bli sjuk igen.

– Slopa gränsen för hur många anställda företaget får ha för att utnyttja undantagsregeln i LAS. I dag kan två nyckelpersoner undantas för företag upp till 10 anställda.

– att Arbetsförmedlingen bör ges resurser för fler starta-eget-bidrag för unga.

– Inrätta en statligt grundad fond-i-fond, där staten satsar pengar i fonder som i sin tur investerar i tillväxtbolag. Detta behövs som ett sätt att öka tillgången till riskkapital för de tillväxtbolag som i dag saknar kapitaltillskott för att utvecklas.

– Den arbetssökande ska vara aktiv i sitt jobbsökande, söka brett, acceptera anvisat jobb
samt efter en viss tids arbetslöshet också acceptera vissa krav på motprestation för att ha
rätt till arbetslöshetsersättning.

– Sänkta arbetsgivaravgifter med tio procent på en lönesumma motsvarande genomsnittet för tio anställda.

– Sänkt kapitalbeskattning från 30 till 20 procent.

– Alla löntagare ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.

– Att reglerna kring skatteavgifter blir rimliga. Idag kan en företagare åka på oproportio- nellt höga avgifter om företagaren av misstag lämnat in uppgifter för sent.

Partiledardebatt

Vård och omsorg:

Jonar Sjöstedt – ”Regeringen har sänkt skatten med 27 gånger mer än vad de satsat på sjukvården.”. Men det roliga Jonas Sjöstedt är att vi satsar 67 miljarder mer i vårdbudgeten än vad som fanns 2006. Och även att vi sänkt skatten har skatteintäkterna ökat. Detta markerar Göran Hägglund med, bra Göran!

Stefan Löfven – ”2 miljarder extra till sjukvården i vår budget.” Detta kommer från skattehöjningar. Med Alliansens skattesänkningar har skatteintäkterna ökat, för att dessa skattesänkningar har stimulerat ekonomin. Skulle skatten höjas med så mycket som oppositionen vill kommer det slå in bromsarna i svensk ekonomi och skatteintäkterna kommer att minska.

Åsa Romson menar att Alliansen minskat antalet platser på Läkarutbildningen men i själva verket har antalet läkarstuderande ökat från 5567 st 2006 till 6788 st 2012. Det innebär en ökning med 1221 fler läkarstuderande.

Jobb och skatt:

För er som är insatta i politiken hörde nog hur Stefan Löven i sin inledning under ämnet ”Jobb och skatt” var inspirerad av Göran Persson från en debatt med Carl Bildt under 90-talet.

Göran Hägglund – ”Hur ska skattehöjningar mellan 30 – 70 miljarder kunna ge fler jobb?”. Ja det är en stor fråga och svaret på frågan hoppas jag aldrig vi ska behöva uppleva. Och hur vi på landsbygden ska överleva efter 4 miljarder i ökade skatter på våra småföretagare det är något ni miljöpartister måste fråga er. För ett levande Sverige måste Hela Sverige få möjlighet att utvecklas, inte bara Stockholms innerstad.

”Vi har sänkt skatten men också ökat satsningarna på välfärden med 30 miljarder. Det viktigaste är en god tillväxt, där kastar ni in grus i företagens maskinerier och i hushållens maskinerier” (Göran Hägglund)

Stefan Löfven – ”Vi kan inte fortsätta med att sänka skatterna, för då har vi inte råd med välfärden”. Om man kollar på hur skattetrycket och skatteintäkterna har förändrats sedan 2006 så ser man klart och tydligt att skattetrycket minskat samtidigt som skatteintäkterna har ökat.

Det är oroande när Stefan Löfven säger att han ska berätta EFTER valet vilka han ska regera med. Men snälla Stefan, om Vänsterpartiet ska med i ert regeringsalternativ så kommer ju skattehöjningarna öka med 40 miljarder mer än om de inte ska med. Det är viktigt att du lämnar besked i tid.

Miljö:

Härligt att höra Annie Lööf talar om landsbygden. För det är där vindkraften står, solenergin utvecklas och så vidare. Under tiden miljöpartiet satt i regeringen skedde inte den utveckling av vindkraften som sker nu och inte den upprustningen av stambanenätet som sker nu – Jan Björklund.

Kvällens roligaste citat – ”Kommunismen är det bästa som fallit” (Jan Björklund).

Jonas Sjöstedt gjorde det ikväll klart för Sveriges alla åkeriföretagare att en kilometerskatt skall införas om de får regera. Ett tydligt besked, men ett hårt slag mot Sveriges åkeriföretagare.

Flyktingfrågan:

Centerpartiets Annie Lööf: ”Flyktingar ska kunna söka asyl genom ambassaderna”. Tror det kommer skapa en ohållbar situation. Tyvärr ser vi hur Miljöpartiet och Vänsterpartiet håller med i frågan. Som kommentar till Jimmie Åkesson vill jag citera Anders Andersson (Kd): ”Det handlar om människovärde” det sa han i en debatt mot Björn Söder (Sd). Och det är precis vad det handlar om. Hur man ser på människor, vilken syn på människovärde man har. När man hör Jimmie Åkesson förs tankarna till ett tal från George Wallace, amerikansk politiker, från 60-talet, han sa: ”Segregation now, segregation tomorrow and segregation forever”.

Skolan:

Att Jonas Sjöstedt är så rädd för vinstintressen inom skolan tycker jag är konstigt. Vi kan inte förbjuda vinster i välfärden, vi MÅSTE förbjuda förluster inom välfärden. I Sverige är det accepterat att gå med förlust men det är tabu att gå med vinst, varför är det så? Jo, flera år av vänsterstyre med en mentalitet om att det är fult att tjäna pengar, och tyvärr har detta smittat av sig på den svenska mentaliteten.

Idag finns möjlighet att göra avdrag på skatten om man tar hjälp av läxhjälpstjänster. Detta vill Stefan Löfven ta bort, vilket också Jonas Sjöstedt vill göra. Detta avdraget är ju en fantastisk möjlighet för familjen att kunna ta extern hjälp för att kunna förbättra sina barns studieresultat, ett steg i att hjälpa familjen att få ihop sin vardag.

Lag och ordning:

(Här vill vi Kristdemokrater ha en lokalt verksam polis per varje 1000 invånare, vi vill också ha en civilkuragelag)

Debatten kring lag och ordning tycker jag var lite otydlig. Det var ingen som tog kommando. Men det var skönt att höra Göran Hägglund säga att han önskade att lagstiftningen för sexualbrott skulle göras strängare.

1200

(Foto: Olle Sporrong, Expressen.se)

Höstkampanj i Mönsterås

540149_10200644858233175_701884268_n

Under dagens marknad i Mönsterås var vi kristdemokrater från lokalavdelningen tillsammans med vår riksdagsman Anders Andersson ute och berättade om vår höstkampanj, ”Hur får du ihop det?”. ”Hur får du ihop det?” handlar om hur vi som kristdemokrater vill underlätta vardagen för familjerna, bland annat genom:

Mindre barngrupper i förskolan.För att skapa bättre förutsättningar till en lugn miljö och godpedagogisk verksamhet med personal som har tid.

Utbyggd och mer flexibel föräldraförsäkring.Skapar tid för barnen och ger bättre möjligheter att kombinerajobb och familj. Vi säger nej till kvotering, vi vill utöka antaletdagar och höja grundnivån.

Stöd till ekonomiskt utsatta barnfamiljer.Genom sänkt skatt på arbete, höjda bostadsbidrag och höjdgrundnivå i föräldraförsäkringen vill vi göra det enklare förfamiljer att få ihop ekonomin.

Det blev en givande dag med många samtal med väljarna. Vill du veta mer om hur vi kristdemokrater vill förbättra vardagen för familjen klickar du på bilden nedan.

familjensrost_580x200

Kristdemokraternas Riksting i Karlstad 2013

20130929-211508.jpg

Nu är jag hemma efter ett väldigt roligt, inspirerande och lärorikt Riksting i Karlstad. För mig som ny medlem i partiet har denna helg betytt mycket. Jag har lärt känna många nya vänner. Att under fyra dagar få prata politik, sitta med utskottsarbete, träffa kristdemokrater från hela Sverige, höra inlägg från kristdemokrater från andra länder i världen, lyssna på debatter och själv få gå upp i talarstolen och debattera är nog det roligaste som finns. Jag har blivit varmt välkomnad in i partiet av väldigt många under denna helg, jag känner mig stolt över att vara en del av det kristdemokratiska partiet.

20130929-211728.jpg

Göran Hägglund, vår partiordförande, höll ett inspirerande och förvånande nog väldigt ideologiskt tal under rikstinget. Han försvarade religionsfriheten, yttrandefriheten. Familjen, barngruppernas storlek i förskolan och sjukvården som är några av våra hjärtefrågor talade han mycket om. Det blev även ett spännande utspel om att förstatliga sjukvården. Det tror jag kan vara bra i många avseenden, bland annat för att säkerställa en jämlik vård över hela landet. Men hur och hur mycket av vården som ska förstatligas måste utredas vidare.

”Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnar efter”

20130929-211802.jpg

Jag var uppe i talarstolen två gånger under rikstinget. Först talade jag under ideologiavsnittet och andra gången om en motion gällande hedersvåld. Motionären ville att vi skulle ha en egen lag som berör hedersvåld. Detta tycker jag är väldigt viktigt. En sådan lag skulle göra det lättare att döma i dessa mål. Tyvärr avslogs motionen.

20130929-211843.jpg

Madeleine Rosenkvist i talarstolen. Här talar Madeleine om en motion för elevers rätt att överklaga betyg. Det blev en spännande debatt kring ämnet. Och något vi från Kalmardelegationen är väldigt glada för är att det blev bifall till motionen. Vilket Madeleine yrkade på i sitt anförande.

20130929-212001.jpg

Jimmy Loord, Nybro, var även han uppe i talarstolen under ideologiavsnittet men även senare under avsnittet för motioner gällande familjepolitiken. Han är en väldigt god talare. Jimmy börjar nu under nästa vecka sina nya uppdrag i landstinget för Kristdemokraterna.

20130929-212024.jpg

Anders Andersson, vår riksdagsman från länet. Anders var bland annat uppe och talade i frågan om betald specialistutbildning för sjuksköterskor, vilket även Gudrun Brunegård gjorde. Gudrun är en av motionärerna till motionen. Jag är väldigt glad över att rikstinget biföll denna motion. Bristen på Specialistsjuksköterskor är stor. Det tar ungefär 19 år att tjäna tillbaka kostnaderna för specialistutbildningen, ett av alla argument till varför det är så viktigt att man ska betala specialistutbildningen. Om tio – femton år kommer bristen på specialistsjuksköterskor vara så stor att det kommer vara samhällsfarligt. Specialistsjukvården kommer inte kunna upprätthållas. Kristdemokraterna gjorde en tydlig markering då vi biföll denna motion, vi tar ansvar för hela Sverige.

20130929-212106.jpg
Alf Svensson och Lars Adaktusson

20130929-212123.jpg

En väldigt rörd Alf Svensson blev vald till vår hedersordförande.

20130929-212145.jpg

Vi fick även många internationella besök från kristdemokrater från Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Vitryssland och Kuba. Och just besöket från Kuba var det som berörde mest. Det var Ofelia Acevedo Maura som kom och besökte oss. Hon är fru till den, av den kubanska staten, mördade Oswaldo Paya Sardinas. Oswaldo startade det kubanska kristdemokratiska partiet MCL och var fram till sin död 2012 dess partiordförande. Ofelias tal berörde. Hon talade om sådant som i Sverige är självklart så som yttrandefrihet och religionsfrihet. Ett starkt tal från en stark kvinna.

20130929-212334.jpg

Kalmardelegationen under rikstingsdebatten.

20130929-212456.jpg

Rikstinget avslutades igår med en fest. Här blir Göran Hägglund intervjuad av Björn Starrin och Johan Andersson, de har medverkat i filmer som Smala Sussie och Bröllopsfotografen.

20130929-212530.jpg

Barn- och Äldreminister Maria Larsson kom fram under festen och hälsade mig välkommen till partiet. Jag tog självklart tillfället i akt till att bjuda upp henne till en bugg.

20130929-212557.jpg

Det odemokratiska Sverige

Nya Arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson har väckt mycket debatt i media, men varför?

Att Elisabeth Svantesson tillhört/tillhör religiösa grupper som är emot t.ex. abort och samkönade äktenskap mm. är inte problemet. Hon är demokratiskt vald, regeringen med Reinfeldt i spetsen som valt in henne i regeringen är också demokratiskt vald. Problemet ligger i att vi i princip förbjuder Elisabeth att ha denna åsikten. Vi lever i en demokrati där du får tycka och tänka precis vad du vill. Men denna rättighet tycks inte gälla alla, utan bara de som tycker som den stora massan. Det är uppenbarligen något konstigt med demokratin i Sverige!

Kristdemokraterna och homosexuallitet

När jag säger att jag är Kristdemokrat är det många som tror att jag är emot homosexuellas rättigheter till att gifta sig och adoptera mm. Men så är inte fallet. Att diskriminera en människa bara för sin sexuella läggning går emot vår ideologi. Man kan läsa följande ur kristdemokraternas politiska program:

”Alla har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Utifrån vår människosyn vill vi värna alla människors liv, frihet och värdighet. Vi vill solidarisera oss med de svaga och förtryckta, exempelvis hbt-personer som blir utsatta för missaktning, våld och diskriminering. Alla uttalanden som på något sätt kränker hbt-personers människovärde rimmar illa med vår ideologi.”

För mig som kristdemokrat är det självklart att varje människa har rätt att älska vem han eller hon vill. Kärleken ska inte motarbetas utan kärleken ska alltid värnas. Därför fortsätter jag min kamp inom mitt parti för homosexuellas rättigheter!

”Alla har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning.”